De modulaire aanpak
Mijlpalen, voorbeeld van voortgangsmeetpunten in een uitgebreid "werk naar werk" traject.

Wij starten met het maken van een plan van aanpak waarin doelstelling, vraagstelling en tijdspad centraal staan.

Vervolgens start de eigenlijke coaching waarbij vijf fasen/modulen worden doorlopen:

1. Afsluiten verleden en zelfonderzoek.
2. Wat wil ik
3. Wat biedt de arbeidsmarkt voor mij
4. Hoe kan ik die arbeidsmarkt benaderen
5. Hoe verwerf ik die baan.

Careerpartner volgt niet de gebruikelijke route om deze fasen strikt achter elkaar te volgen. Wij zijn van mening dat de kandidaat zo snel mogelijk dient te beginnen met solliciteren. Tegelijker tijd wordt aandacht aan genoemde fasen besteed.
In sommige gevallen is het noodzakelijk om veel meer tijd aan fase 1 te besteden. In dat geval dienen aanvullende afspraken gemaakt te worden.

Genoemde fasen worden vervolgens in mijlpalen opgesplitst. In het uitgebreide pakket worden genoemde fasen als volgt vertaald naar mijlpalen.

Mijlpalen
- Inzicht in eigen positie, aanleiding en oorzaak huidige situatie
- Inzicht in de eigen kwaliteiten, assessment
- Successen in kaart
- Referenties in kaart
- Doelmarkt(en) bepaald en in kaart gebracht
- Netwerk(en) in kaart
- Positionering op de arbeidsmarkt op korte en lange termijn in kaart
- Communicatie strategie, multi channel branding, bepaald
- Aanvullende trainingen en workshops op vaardigheden programma gereed
- Pitch op doelgroep is gereed
- CV en online profielen gereed
- Zelf promotie materiaal gereed
- Bellijst in doelmarkt, bedrijven en intermediairs, eventueel laten bellen door derde
- Lijst met vacatures in doelmarkt
- Start communiceren, branden, je boodschap uitbrengen, sociale media benutten
- Eerste gesprekken voorbereid
- Start afspraken maken & gesprekken voeren
- Aanbiedingen vergelijken en afronden
- Proeftijd succesvol afgerond

Dit overzicht illustreert dat wij zaken zoveel mogelijk concreet maken, zodat duidelijk wordt in welke mate er stappen vooruit gezet worden. Uiteindelijk hangt het succes samen met het vermogen om binnen deze structuur een sollicitatie om te zetten in een baan.
Zonder geluk vaart niemand wel, maar wij zijn er van overtuigd dat geluk met het zetten van de juiste stappen wel een handje geholpen kan worden. Wij vertellen er graag meer over.
Werken bij
Client Portfolio
Algemene voorwaarden
Disclaimer
© CareerPartner B.V. Den Haag, 1997-2015. Alle rechten voorbehouden.
Voordelen CareerPartner
Online I-Coaching
Contact
Prijzen
Wie zijn wij?
Client portfolio